RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA

1. Irena Havreljuk, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandra Šinik, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Botić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Pored tradicionalnih neorganskih ili samo organskih hidroizolacionih materijala, poslednjih godina se intenzivno razvijaju i primjenjuju savremeni kompozitni hidroizolacioni materijali, koji spajaju prednosti i jednih i drugih.
Hidroizolacioni materijali imaju široku primjenu u zaštiti temelja i podzemnih dijelova građevinskih objekata, kupatila, balkona, bazena, tunela, rezervoara za vodu i dr. Primjenom kompozitnih hidroizolacionih materijala sa poboljšanih funkcionalnim svojstvima, sprečava se prodor vode u unutrašnjost građevinskih objekata, ili isticanje vode iz bazena i rezervoara u znatno širem području spoljnih faktora.
Tehnologija pripremnih i završnih radova i ugradnja nekvalitetnog hidroizolacionog materijala, izazvali bi velike štete na samom objektu i naknadne troškove sanacije.
U radu su opisani rezultati ispitivanja najvažnijih funkcionalnih karakteristika hidroizolacionih masa, različitog hemijskog sastava, u cilju utvrđivanja njihovih performansi. Ispitivane su disperzione hidroizolacione mase, hidroizolacione mase na bazi cementa i polimer-cementne mase, kao i hidroizolacije na bazi poliuretana i epoksidnih smola. Svim uzorcima su određene osnovne fizičko-hemijske i mehaničke osobine koje su od izuzetne važnosti za ovaj tip materijala. Rezultati ispitivanja pokazuju da savremeni kompozitni hidroizolacioni materijali imaju odličnu vodoodbojnost, visoku fleksibilnost i otpornost na mehaničke uticaje.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (0.00 B)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove