ПРИМЈЕНА СИНТЕТСКИХ ЕСТАРА У ФОРМУЛАЦИЈАМА ИНДУСТРИЈСКИХ МАЗИВА

1. Марица Дугић, Рафинерија уља Модрича, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Бранко Деспотовић, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Botić, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Синтетски естри представљају веома важну класу базних флуида за мазива са широким спектром физичко-хемијских карактеристика, које зависе од полазних карбоксилних киселина и алкохола. Поларни карактер синтетских естара у односу на друга базна уља, дају им велику способност растварања адитива поларне структуре. Међутим, превисока способност растварања може смањити адсорпцију функционалних адитива у подручју контактних површина и погоршати триболошке карактеристике. Зато се у формулацијама савремених мазива комбинују предности наведених базних флуида у циљу постизања стабилне формулације и добрих триболошких карактеристика.
Добре реолошке карактеристике појединих синтетских естара у формулацијама мазива доприносе мањем учешћу полимерних адитива. Биоразградивост и виша термичка и оксидациона стабилност, омогућавају њихову употребу у разноврсним биоразградивим хидрауличним флуидима и мазивим мастима. Ватроотпорност појединих полиол-естара је најважнија карактеристика за формулисање ватроотпорних хидрауличних флуида. Нова генерација полиол-естара у формулацијама водорастворних средстава за обраду метала побољшава особине подмазивања, а нижа испарљивост смањује појаву аеросола у радној средини. У раду су описани резултати испитивања формулација индустријских мазива на бази синтетских естара.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове