confOrganiser.com - Work: PRIMJENA EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA U OPTIMIZACIJI HROMATOGRAFSKE METODE ZA FARMACEUTSKU ANALIZU AMLODIPIN-BESILATA, INDAPAMIDA I PERINDOPRIL-ERBUMINA

PRIMJENA EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA U OPTIMIZACIJI HROMATOGRAFSKE METODE ZA FARMACEUTSKU ANALIZU AMLODIPIN-BESILATA, INDAPAMIDA I PERINDOPRIL-ERBUMINA

1. Nebojša Mandić-Kovačević, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Irena Kasagić-Vujanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Paper file  


Other papers from conference


Search papers