ПРИМЈЕНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ДИЗАЈНА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ХРОМАТОГРАФСКЕ МЕТОДЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ АНАЛИЗУ АМЛОДИПИН-БЕСИЛАТА, ИНДАПАМИДА И ПЕРИНДОПРИЛ-ЕРБУМИНА

1. Nebojša Mandić-Kovačević, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Irena Kasagić-Vujanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  


Остали радови са конференције


Претражи радове