ЛДПЕ/ЗИФ-8 композит као катода у електронској батерији

1. Duško Dudić, Department of Chemistry, University of the Free State, Private Bag X13, Phuthaditjhaba, 9866 South A, Serbia

Проблем депоновања електричне енергије је данас најзначајнији ограничавајући фактор за употребу аутономних електричних возила и ширу примену електричне енергије из соларних панела. Пуњиве литијумске батерије су тренутно најбољи избор за депоновање електричне енергије за већину индустријских потреба и производа. Еколошки и сигурносни ризици који прате овај тип батерија, затим њихова цена и релативно кратак животни век су разлози због којих се данас улажу велики напори у потрази за погоднијим типом батерија. Идеја о батерији у којој се процеси пуњења и пражњења одвијају кретањем електрона, а не јона, је релативно нова. И овај чланак даје допринос развоју те идеје. Презентовано је значајно побољшење карактеристика депоновања електрона у неполарном полимеру (линеарни полиетилен ниске густине – ЛДПЕ) које је постигнуто додавањем малог удела (4%) неполарног метало-органског комплекса (ЗИФ-8).

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове