RIZICI PRIMENE NANOTEHNOLOGIJA U PROCESU KORIŠĆENJA VODA

1. Svetlana Stevović, Univeristy of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia
2. Žarko Nestorović, JP EPS Ogranak Đerdap Kladovo, , Serbia

Nanočestice su fini materijali malih dimenzija od 1 do 100 nm. Klasifikacija nanočestica može se izvršiti na različite načine zavisno od njihovih osobina, oblika i veličine. Određene teškoće pri klasifikaciji nanočestica nastaju iz razloga što njihov oblik, veličina i struktura utiču na njihove osobine. Ove međusobne zavisnosti impliciraju pažljiviji pristup u klasifikaciji nanočestica i zahtevaju precizniju klasifikaciju, zasnovanu na njihovoj primeni. Korišćenje nanočestica može biti u komercijalne i/ili svrhe za potrebe domaćinstva, uključujući medicinske primene, istraživanja koja se vezuju za energiju, životnu sredinu i primenu vezano za održivi razvoj. Nanočestice kao složeni molekuli nisu jednostavno strukturirani. One se sastoje od tri osnovna dela: površinskog sloja, omotača i jezgra. Složenost nanočestica neizbežno vodi ka pitanju njihovog uticaja na životnu sredinu i njihove toksičnosti odnosno o rizicima njihove primene. Rizike upotrebe nanočestica u životnoj sredini treba procenjivati posle potpunog razumevanja njihove mobilnosti, reaktivnosti, ekološke toksičnosti i trajnosti. Naročito je potrebno istražiti izloženost površinskih i podzemnih voda kao i zemljišta potencijalnim negativnim uticajima nanočestica. U ovom radu je učinjen napor da se procene doprinosi i mogući rizik upotrebe nanočestica. Model za rizik od primene nanotehnologija u korišćenju voda je razvijen i diskutovan. Model za procenu rizika od primene nanotehnologija razvijen je na bazi verovatnoće od neželjenih efekata nanočestica upotrebljenih u procesu korišćenja voda. Proces korišćenja voda za zadovoljenje ljudskih potreba uključuje snabdevanje vodom, upotrebu voda i preradu otpadnih voda. Rizici od primene nanotehnologija uključuju sve segmente ovog procesa.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (15.39 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове