АНТИБАКТЕРИЈСКЕ И ДИЕЛЕКТРИЧНЕ ОСОБИНЕ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА МОДИФИКОВАНИХ ЕКСТРАКТОМ БИЉКЕ Picea omorika И БАКАР-ФЕРИТНИМ НАНОЧЕСТИЦАМА

1. Драгана Грујић, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Драгана Церовић, University of Belgrade, Faculty of Physics, Serbia
3. Blanka Škipina, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Љиљана Топалић-Тривуновић, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Александар Савић, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

У овом раду модификоване су тканине од памука, полиестера и мјешавине памук/полиестер користећи екстракт биљке Picea omorika и бакар-феритне наночестице и тестиране су њихове антибактеријске и диелектричне особине. Антибактеријска активност свих узорака испитана је на бактерије Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Већина тканина модификованих бакар-феритним наночестицама показалa је антибактеријско дjеловање на Escherichia coli, док је додатак екстракта биљке Picea omorika побољшао њихове антибактеријске особине. Диелектрични параметри су мјерени у фреквентном опсегу од 24 Hz до 75 kHz на собној температури, а резултати су показали да је модификација све три тканине бакар-феритом узроковала пораст њихове AC проводљивости. Добиjени резултати указују на могућност употребе испитиваних тканина за антибактеријску, као и електромагнетну заштиту.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 25.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (48.41 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове