УТИЦАЈ ВРСТЕ КОМПОНЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА ЧВРСТОЋУ САМОУГРАЂУЈУЋЕГ БЕТОНА ПРИ ПРИТИСКУ

1. Гордана Броћета, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandar Savić, Građevinski fakultet, Beograd, Serbia
3. Марина Латиновић, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Жарко Лазић, Институт за грађевинарство д.о.о. Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Чврстоћа бетона при притиску, као и њен прираштај у функцији времена, представљају један од основних параметара који се користи приликом пројектовања бетонских конструкција, као и утврђивања темпа извођења истих. Обзиром на низ предности, које омогућује примјена самоуграђујућег бетона, од изузетног је значаја познавање утицајних параметара на његова својства. У раду је приказано сопствено експериментално истраживање, реализовано на 14 врста самоуграђујућих бетона. За ове бетоне је статистичким методама анализиран утицај примјене различитих врста минералних додатака и агрегата различитог поријекла на чврстоћу при притиску у старостима 2, 7, 14 и 28 дана. Истраживањем се показало да на чврстоћу при притиску самоуграђујућих бетона доминантан утицај има примјена рециклираног агрегата и електрофилтерског пепела, у односу на природне агрегате (ријечни, дробљени и њихова комбинација), кречњачко брашно и друге параметре. Успостављене су функције прираштаја чврстоће са врло јаким до готово савршеним корелацијама.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 28.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове