ULTRA-TURRAX ZASNOVANA DISPERZIVNA MIKROEKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI ZA ODREĐIVANJE METALA U FLAŠIRANOJ VODI

1. Марко Степановић, Universität Wien, , Austria
2. Danijela Maksin, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
3. Љиљана Јанковић Мандић, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
4. Тања Брдарић, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
5. Данка Аћимовић, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
6. Zvjezdana Sandić, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Antonije Onjia, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, , Serbia

Циљ ове студије био је одређивање садржаја одабраних тешких метала у флашираној природној минералној води, уз испитивање варијанте дисперзивне микроектракције на чврстој фази (DSPME), као методе зе преконцетрацију хемијске врсте од интереса, неопходне за мерење концентрације метала на оптичком емисионом спектрометру са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-OES). Дисперзије честица сорбента Amberlite XAD-7 је поспешена употребом ultra-turrax, који постиже велике брзине мешања. Комплексирајући агенс од избора био је амонијум-пиролидиндитиокарбамат (APDC). Експериментални дизајн Плакет-Бурман на два нивоа је одабран за „screening“ великог броја експерименталних фактора да би се утврдио њихов утицај на „recovery“ метала.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Ц - Вода

Датум: 06.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове