KOLABORATIVA ROBOTIKA TEMELJNA TEHNOLOGIJA ČETVRTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE (INDUSTRIJA 4.0)

1. Isak Karabegović, Tehnički fakultet u Bihaću, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Naziv „Industrija 4.0“ se pojavljuje 2011.god. na sajmu Hanoveru u Njemačkoj, a promjene koje se dešavaju na svjetskoj industrijskoj i digitalnoj sceni WEF – World Economic Forum (koji je 2016.godine održan u Davosu) nazvao je četvrtom industrijskom revolucijoom-Industry 4.0. Industrija 4.0 predstavlja viziju napredne industrijske proizvodnje koja se već danas djelimično provodi tako što se vrši implementacija novih tehnologije u automatizaciji proizvodnih procesa, razmjenu i obradu podataka. Unutar četvrte industriske revolucije formira se novi vrijednosni lanac koji prvenstveno oslanja na kibernetičko-fizički sistem (CPS- Cyber-Physical-Systems) što ujedno predstavlja drugi naziv za „internet stvari“ (Internet of Things), te njemu pripadajući servis najčešće realiziran u oblaku (Cloud Coputing). Razvoj i implemetacija četvrte industrijske revolucije “Industrie 4.0” zasniva se na slijedećim tehnologijama: cloud computing, robotika, automatizacija, inteligentni senzori, 3D- primteri i radio frekventna identifikacija- RFID, koje predstavljaju temelje Industrije 4.0. Od nabrojani temeljinih tehnologija Indusrtije 4.0 izdvojili bi kolaborativnu robotiku kao temeljnu tehnologiju, jer bez njenog razvoja i implementacije nema implementacije Industrije 4.0.Kolaborativna robotika pokriva širok raspon modela robota s različitim karakteristikama, sa zajedničkim cilemj: raditi zajedno s ljudima i pomoći im u njihovim zadacima. Kolaborativni roboti rade direktno sa čovjekom, ili se može jednostavno nalaziti zajedno u prostoru gdje radi jedan ili više ljudi, a dizajnirani da ljudi budu sigurni, jednostavan za korištenje i izuzetno fleksibilan u pogledu primenljivost. U svijetu u proizvodnim procesima većinom su instalirani industrijski roboti prve generacije, a u samom radu je prikazan trend implementacije robora u svijetu, napravljena je analiza implementacije industrijskih robota u dest top zemalja u svijetu u 2019.godini, kao i implementacija industrijskih robotau na 10.000 radika u proizvodnim procesima.Data je projekcija primjene kolaborativnih robota u svijetu do 2025.godine. Trend primjene robota nove generacije će u budućnosti imati rastući karakter, jerciljevečetvrteindustrijskerevolucijenijemogućepostićibezkolaborativnihrobota, drugim riječima doći do “pametni proizvodnih procesa” odnosno “pametnih fabrika”.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове