УТИЦАЈ ХЛАДНЕ АТМОСФЕРСКЕ ПЛАЗМЕ НА ГЛИЈАДИНЕ ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ БЕЗГЛУТЕНСКОГ БРАШНА

1. Vesna Gojković Cvjetković, University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Željka Marjanović-Balaban, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Драган Вујадиновић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Милан Вукић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Хладна атмосферска плазма заузима значајно мјесто у прехрамбеној индустрији. Узимајући у обзир да је број особа које су алергичне на глутен у порасту и да се све више користи безглутенска исхрана, циљ овог рада је био испитати утицај хладне атмосферске плазме на глијадине екстраховане из безглутенског брашна. Хладном атмосферском плазмом су третирани узорци безглутенског брашна у чврстом стању у трајању од 4 мин, а након тога је вршена екстракција глијадина 70% (в/в) етанолом. Такође, хладном плазмом су третирани и претходно припремљени екстракти глијадина у трајању од 1 мин. Након третмана хладном плазмом, узорци су хроматографски раздвојени на РП-ХПЛЦ хроматограму (Agilent Technologies Infinity), на двије таласне дужине и то 210 и 280 нм. Одређиван је укупан број протеина глијадина, број протеина унутар фракција, као и њихове релативне концентрације. На основу добијених резултата, на таласној дужини од 210 нм, најмањи број протеина је уочен код узорака који су третирани као екстракти, а на таласној дужини од 280 нм, најмањи број протеина је уочен код узорака који су третирани у чврстом стању. Третирањем глијадина из узорака безглутенског брашна, укупан број протеина се смањује, у односу на нетретиране узорке.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове