ПРИМЈЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПРЕРАДИ ХРАНЕ

1. Игор Грујић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Branko Latinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Информационе технологије (IТ) постале су важан дио активности савременог човјека. Многе активности у процесима производње хране подржане су различитим врстама IТ. Циљ овог рада је да се утврди удио предузећа у Босни и Херцеговини (БиХ), Србији (СРБ), Сјеверној Македонији (МКД) и Црној Гори (МНЕ), која у свом пословању користе неки облик IТ. Проведено је истраживање у предузећима из прехрамбеног сектора у четири државе на Балкану. Истраживање је обухватило 42 предузећа из БиХ, 30 предузећа из СРБ, 14 предузећа из МКД и 6 предузећа из МНЕ. За потребе овог истраживања дизајниран је посебан упитник. Дистрибуција упитника је обављена путем е-поште, с дигиталном везом за кориснике према обрасцу анкетног упитника које они треба да испуне (Microsoft Forms). Добијени резултати су статистички обрађени кориштењем IBM SPSS Statistics 26.
Током истраживања аутори су утврдили подручја у којима предузећа већ примјењују IТ, њихове планове везане за развој IТ у наредном периоду и евентуално интеграцију постојећих и нових IТ рјешења у јединствен информациони систем. У својим одговорима, предузећа су се изјаснила о областима пословања у којима најчешће примјењују IТ. Предузећа су развила и користе више е-база (приказан је удио предузећа из сваке државе у односу на број предузећа која су доставила попуњене анкетне упитнике и то редом БиХ, СРБ, МКД и МНЕ): е-база запослених (88,1%; 96,7%; 100% и 100%, респектабилно), база добављача (73,8%; 100%; 100% и 83,3%, респектабилно), е-база купаца (76,2%; 96,7%; 100% и 100%, респектабилно), е-база ресурса за рад (35,7%; 60,0%; 42,9% и 50,0%, респектабилно), е-база извјештаја о проведеним лабораторијским анализама (35,7%; 43,3%, 50,0% и 50,0%, респектабилно) итд. У развоју IТ рјешења, предузећа користе различите програмске језике, а највише JAVA (59,3% од двих анкетираних предузећа) и C++ (37,4% у односу на укупни број анкетираних предузећа).
Истраживање је показало да предузећа у прехрамбеном сектору у 4 државе Балкана користе различите облике IТ и да имају јасне планове за њихов развој и примијену у свом пословању. Охрабрује став да већина предузећа ради на развоју интегрисаног информационог система.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 05.08.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Датотека уз рад  (38.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове