Upotreba antibiotika kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka tokom pandemije COVID-19

1. Tijana Pejić, JZU Dom zdravlja Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

APSTRAKT

Pozadina/Cilj: Antimikrobna rezistencija predstavlja globalni problem za javno zdravlje. Godišnje u svijetu 700 000 smrti je posljedica izgubljene bitke sa rezistentnim infekcijama. Republika Srpska se ubraja u zemlje sa velikim procentom infekcija izazvanih rezistentnim mikroorganizmima. Pojava pandemije COVID 19 samo je produbila problem. Propisivanje antibiotika je značajno poraslo. Cilj ovog istraživnja je bio da se prouči učestalost propisivanja antibiotika kod pacijenata pregledanih u ambulantama za respiratorne infekcije (ARI) Doma zdravlja u Banjaluci .
Metode i materijali: Istraživanje je urađeno kao retrospektivna analiza podataka dobijenih iz protokola i uvidom u elektronski karton, WebMedic, pacijenata koji su bili pozitivni ili suspektni na infekciju COVID 19 za period od marta do jula 2020. godine.
Rezultati: U ARI-ju Doma zdravlja Banjaluka u periodu od marta do jula 2020. godine pregledano je ukupno 242 pacijenata. Svi pacijenti koji su pregledani imali su neki od simptoma respiratorne infekcije, uglavnom povišenu tjelesnu temperaturu. Broj pregleda je rastao svakog mjeseca, tako da je u julu zabilježen najveći broj pregleda 87. Najčešće propisivana terapija su bili analgopiretici i antibiotici. Trećini pacijenata, odnosno njih 77 je propisan neki od antibiotika. U martu mjesecu 5 pacijenata dobilo antibiotsku terapiju, dok je u julu taj broj iznosio 29. Najčešće propisivana grupa su beta laktamskih antibiotici, propisani 37 puta odnosno 48,05%, dok je azitromicin najčešće propisivani pojedinačni antibiotik, koji je izdat 27 puta, odnosno 35,06%.
Zaključak: Obzirom da se ubrajamo u grupu zemalja sa visokim procentom infekcija izazvanim rezistentnim mikroorganizmima, potrebno je uložiti sve napore u edukacju ljekara i strožijim kontrolama propisivanja antibiotika.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 15.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (88.21 KB)
Datoteka uz rad  (88.51 KB)
Datoteka uz rad  (1.78 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove