https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - prof valsoniN ciraJ

1. Miomir Kokotović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mladen Matović , Municipality of Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Boško Matović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia

Brza vožnja predstavlja jedan od najčešćih prekršaja u saobraćaju i ponašanje koje je povezano sa povećanim rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda i smrtnog stradanja. Zbog toga je neophodno razumeti društvene determinante ovog ponašanja i na osnovu njih formirati efikasne mere. Ove determinante ponašanja podrazumevaju društvene norme, stavove i navike. Istraživanje je zasnovano na ekstenziji koncepta teorije planiranog ponašanja. Konstruisan je upitnik zasnovan na naučnim istraživanjima, koji je testiran u pogledu validnosti i pouzdanosti primenom Faktorske analize. Reprezentativan uzorak je sproveden na području lokalnih samouprava u Republici Srpskoj. Rezultati ukazuju na statistički značajnu vezu između formiranih konstrukata. Na osnovu rezultata predložene su mere kojima bi se uticalo na smanjenje brze vožnje.

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10