https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - mr Marko Ilić

1. Mesud Ajanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Perica Gojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Boško Đukić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Značajan broj vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi se, od strane tužilaštava, upućuju na tehnički pregled vozila radi provjere tehničke ispravnosti, nakon čega se traži stručno mišljenje o njihovoj ispravnosti od ovlaštenih vještaka, koji po pravilu donose mišljenja na osnovu izvještaja STP-a i vizuelnog pregleda vozila, uglavnom bez upotrebe adekvatnih uređaja za ispitivanje. Dakle, često su takvi nalazi rezultat iskustva i subjektivnog mišljenja vještaka pa i određenih institucija, što je sa apekta, prije svega, pravosuđa i bezbjednosti u saobraćaju krajnje neodrživo. Prilog ovome ide i činjenica da su zaposlenici stanica tehničkih pregleda isključivo edukovani da vrše uobičajeni tok pregleda neoštećenih vozila, na za to odgovarajućoj opremi, pa sukladno tome njihovi izvještaji su, u većini slučajeva, nepotpuni i ne daju odgovore na ključna pitanja. Ovaj rad argumentovano ukazuje na potrebu formiranja posebnih, institucionalno uspostavljenih ispitnih centara za ispitivanje tehničke ispravnosti/neispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama sa nastradalim licima i velikim materijalnim štetama. Takođe, ovim radom su definisana neophodna sredstva, metodologije i objekti za ispitivanje ovakvih vozila i radom se daju smjernice za njihovu ugradnju u zakonske akte o bezbijednosti saobraćaja, kao što je to slučaj sa redovnim tehničkim pregledom neoštećenih vozila počev od objekta, opreme, kontrolora i stručnih lica koja vrše tehnički pregled

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10