https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - prof Sabina Begić

1. Miloš Pljakić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
2. Boško Matović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
3. Dragan Jovanović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
4. Aleksandar Bulajić, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU, Serbia
5. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Geografski informacioni sistem (GIS) je popularan alat za vizuelizaciju saobraćajnih nezgoda kao i za njihovu prostornu analizu. Prostorna analiza saobraćajnih nezgoda je od velikog značaja za shvatanje i razumevanje uslova nastanka nezgode kako bi se planirale preventivne aktivnosti na određenoj lokaciji. Jedna od najčešće primenjih tehnika je Kernel metoda koja se koristi za identifikaciju lokacija sa visokom gustinom saobraćajnih nezgoda. U ovom radu predstavljena je prostorno-vremenska analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima u urbanom području grada Novog Sada. U analiziraniom periodu od tri godine, 2008-2010. dogodilo se 549 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali pešaci. Cilj rada je da se identifikuju lokacije sa visokom gustinom saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima primenom mrežne Kernel metode u okviru programskog paketa ArcGIS 10.1.

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10