1. Boško Matović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
2. Miloš Pljakić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
3. Dragan Jovanović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
4. Svetlana Bačkalić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
5. Mladen Matović , Municipality of Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Jedna od značajnijih karakteristika ličnosti čoveka u saobraćaju je pojava ljutnje u vožnji, koja ima za posledicu pojave različitih oblika nebezbednog ponašanja kao što su: brza vožnja, sečenje putanje drugom vozaču, nevođenje računa o signalizaciji, blicanje svetlima, produžena upotreba sirene, pribijanje uz vozilo koje se kreće i istom smeru itd. Ovakva ponašanja povećavaju rizik u saobraćaju i mogu dovesti do saobraćajnih nezgoda. U okviru rada ispitivane su najčešći scenariji koji dovode do pojave ljutnje vozača na području Republike Srbije. Originalna verzija DAS upitnika (eng. Driver Anger Scale) koji se sastoji od 33 stavke je primenjena na uzorku od 1.020 vozača putničkih automobila. Ispitivana je diskriminantna validnost upitnika, kao i podesnost šestofaktorske strukture skala. Pored toga je ispitivana prediktivna validnost modela i razlike koje se javljaju u pogledu određenih socio-demografskih i saobraćajnih atributa. Rezultati potvrđuju adekvatnu šestofaktorsku strukturu skala. Praktične implikacije su diskutovane.

Ključne reči: