https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - dr Zivko Pavlović

1. Mladen Matović , Municipality of Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dalibor Vrećo, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Branka Salamadija, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, opština Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Boško Matović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia

Saobraćajne nezgode predstavljaju značajan društveni, ekonomski i zdravstveni problem koji u značajnoj obimu opterećuju savremeno društvo i u velikoj meri utiču na kvalitet života pojedinca. Postoje procjene da na globalnom nivou godišnje pogine oko 1.2 miliona ljudi, a da povrede pretrpi oko 50 miliona ljudi. Saobraćajne nezgode predstavljaju deveti vodeći uzrok smrtnosti ljudi u svijetu, a glavni uzrok smrtnosti osoba između 15 i 29 godina. Skoro polovinu ljudi koji poginu u saobraćajnim nezgodama čine ranjivi korisnici puta, odnosno pješaci, biciklisti i motociklisti. Preko 90% saobraćajnih nezgoda se dogodi u nisko i srednje razvijenim zemljama, a saobraćajne nezgode čine između 1-3% bruto nacionalnog dohotka u većini zemalja. Kako bi se na efikasan način suprostavili problemu saobraćajnih nezgoda na lokalnom nivou, kroz najoptimalnije upravljačke mjere, neophodno je utvrditi stanje bezbednosti saobraćaja. U skladu sa tim, u okviru rada je izvršena fenomenološka analiza saobraćajnih nezgoda na podrušju opštine Foča, za petogodišnji vremenski period (2012-2016). Pored toga, izvršeno je i prostorno georeferenciranje saobraćajnih nezgoda. Praktične implikacije i pravci daljih istraživanja su diskutovani.

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10