1. Dejan Kojić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Pavličević, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
3. Milena Špírková, Institut za hemiju makromolekula Češke akademije nauke, Prag, Češka Republika, Czech Republic
4. Ayse Aroguz, Istanbul University, Engineering Faculty, Chemistry Department, Istanbul, Turkey, Turkey
5. Mirjana Jovičić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
6. Milena Marinović Cincović, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
7. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia

U ovom radu su sintetisani hibridni funkcionalni materijali na osnovu alifatičnog poliuretana i dodatkom različitog udela nanočestica cink(II)oksida (0, 0.5, 1, 2 mas. %). Analiziran je uticaj raspodele i udela nanočestica na indeks razdvajanja meke i tvrde faze, kao i na mehanička svojstva strukturiranih nanokompozita. Proučavana je zavisnost mehaničkih svojstava od nastajanja dodatnih vodoničnih veza kao fizičkih čvorova, usled prisustva neorganskog punila. Utvrđeno je da prisustvo 0,5 i 2 mas. % nanočestica cink(II)oksida ima negativan uticaj na mehanička svojstva termoplastičnih segmentiranih poliuretanskih hibridnih materijala (značajno smanjenje prekidne čvrstoće, Jangovog modula elastičnosti i prekidnog izduženja). Hibridni materijal sa 1 mas. % neogranskog punila je imao slične vrednosti mehaničkih karakteristika kao poliuretan bez nanočestica, na osnovu čega se može pretpostaviti da je postignuta homogena raspodela nanočestica u polimernoj matrici.

Ključne reči: