2nd Regional Conference on Dangerous Goods Transportation and Handling 4th Regional Conference on Industrial Waste Management System

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
15.03.2014.

Rok za dostavljanje radova
01.07.2014.

Rok za prijavu učešća
-

Početak konferencije
16.09.2014.

 

Dangerous Goods Transpor...