Drugi stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“ (HOLIPRI 2014)

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova
-

Rok za prijavu učešća
-

Početak konferencije
10.10.2014.

 

Kontakt osoba

dr Danijela Vidanović

Telefon
010-345-237

Adresa e-pošte
daca.vidanovic@gmail.com