Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Rok za prijavu učešća je istekao.
Ukoliko želite, kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
20.04.2014.

Rok za dostavljanje radova
15.05.2014.

Rok za prijavu učešća
25.05.2014.

Početak konferencije
05.06.2014.

 

Kontakt osoba

“Ambasadora održivog razvoja i životne sredine”

Telefon
011/3225139

Adresa e-pošte
conference.ene14@gmail.com