XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
19.10.2016. 23:00

Rok za dostavljanje radova
30.10.2016. 23:00

Rok za prijavu učešća
17.11.2016. 23:00

Početak konferencije
18.11.2016. 09:00

Organizator

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
00 387 51 434 357

Faks
00 387 51 434 351

Adresa e-pošte
njutnlajbnic@gmail.com

 

Kontakt osoba

Pero Sailović, generalni sekretar

Telefon
00387 51 465 032

Adresa e-pošte
savjetovanje@tfbl.org