https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - научни скупови, радови, аутори...

POLITSCI '16 / 4th International Political Science Conference

Рок за пријаву учешћа је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
02.09.2016. 00:00

Рок за достављање радова
04.11.2016. 00:00

Рок за пријаву учешћа
28.10.2016. 00:00

Почетак конференције
09.12.2016. 09:00

Организатор

DAKAM

Телефон
0

Факс

Aдреса e-поште
info@dakam.org

 

https://www.high-endrolex.com/10