8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS 2016)

Рок за пријаву учешћа је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
07.07.2016. 23:59

Рок за достављање радова
07.07.2016. 23:59

Рок за пријаву учешћа
16.11.2016. 00:00

Почетак конференције
21.11.2016. 00:00

 

Контакт особа

easyconferences

Телефон
22591900

Aдреса e-поште
info@easyconferences.eu