The 2nd INNS Conference on Big Data 2016 (INNS 2016)

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova
30.04.2016. 00:00

Rok za prijavu učešća
24.06.2016. 00:00

Početak konferencije
23.10.2016. 00:00

 

Kontakt osoba

easyconferences

Telefon
22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu