13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Rok za prijavu učešća je istekao.
Ukoliko želite, kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
06.05.2017. 23:59

Rok za dostavljanje radova
06.05.2017. 19:59

Rok za prijavu učešća
18.05.2017. 23:00

Početak konferencije
26.05.2017. 09:00

Organizatori

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 433000

Faks
+ 387 51 465085

Adresa e-pošte
masinstvobl@unibl.rs

Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Telefon
+381 18 588 255

Faks
+381 18 588 244

Adresa e-pošte
miodrag.milcic@masfak.ni.ac.rs

Univerzitet Crne Gore

Telefon
+382 (0) 20 414 255

Faks
+ 382 20 414 230

Adresa e-pošte
rektor@ac.me

Fakultet za inženjerstvo

Telefon
+40 (0)254 207502

Faks
+40 (0)254 207501

Adresa e-pošte
decan@fih.upt.ro

 

Kontakt osoba

University of Banja Luka
Vojvode Stepe Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republic of Srpska
Bosnia and Herzegovina

Telefon
+ 387 (0)51 433 000
Fax: + 387 (0)51 465 085

Adresa e-pošte
demi@unibl.rs