Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva
25 godina šumarstva Republike Srpske

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
24.10.2017. 23:00

Rok za dostavljanje radova
01.03.2018. 23:00

Rok za prijavu učešća
30.11.2017. 23:00

Početak konferencije
07.12.2017. 23:00

Organizatori

Faculty of Forestry, University of Banja Luka

Telefon
+387 51 460 550;

Faks
+387 51 460 550;

Adresa e-pošte
aleksandranja@gmail.com

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)

Telefon
+43-1-877 01 51-0

Faks
+43-1-877 01 51-50

Adresa e-pošte
office@iufro.org

 

Kontakt osoba

Šumarski fakultet Banja Luka

Telefon
+387 51 460 550

Adresa e-pošte
conference@sfbl.org