Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Rok za prijavu učešća je istekao.
Ukoliko želite, kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
19.08.2022. 00:00

Rok za dostavljanje radova
20.08.2022. 00:00

Rok za prijavu učešća
24.08.2022. 00:00

Početak konferencije
08.09.2022. 00:00

Organizator

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Telefon
+387 51 333 700

Faks
+387 51 333 701

Adresa e-pošte
anurs@blic.net

 

Kontakt osoba

Darko Divnić

Telefon
+38765569191

Adresa e-pošte
divnic@gmail.com