Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

Rok za prijavu apstrakta je istekao. Ukoliko ste ranije poslali apstrakt, integralni rad možete objaviti nakon prijave na sistem (opcija moji radovi). Ili kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje apstrakta
19.08.2022. 00:00

Rok za dostavljanje radova
20.08.2022. 00:00

Rok za prijavu učešća
24.08.2022. 00:00

Početak konferencije
08.09.2022. 00:00

Organizator

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Telefon
+387 51 333 700

Faks
+387 51 333 701

Adresa e-pošte
anurs@blic.net

 

Kontakt osoba

Darko Divnić

Telefon
+38765569191

Adresa e-pošte
divnic@gmail.com