mr Marko Dragan Đukanović


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Датум рођења: 20.10.1990.
Кућни телефон: 052 770 237
Пословни телефон: 065699683
Мобилни телефон: 94837643
Aдреса e-поште: marko.djukanovic@ymail.com
Радно мјесто: Univerzitet u Banjaluci

Пошаљи поруку

Желите да организујете састанак са овим учесником?


Библиографски подаци

Поље истраживања:

Math optimization, Numerical mathematic, Scientific computation, image processing...

Обрaзовaње/стручнa спремa:

Марко Ђукановић је рођен 20.10.1990 у Новом Граду. Гимназију завршава у Новом Граду 2009. а исте године уписује ПМФ у Бањалуци, одсјек за математику и информатику (општи смјер). У јулу 2013. завршава студије са просјеком 9.87. Ради у својству асистента од фебруара 2014.

У периоду од јула (2013) - фебруар (2014) ради у фирми Инова Геоинформатички Инжењеринг као развојни програмер. Држи вјежбе из више курсева из програмирања који покривају јаву, базе података и интернет програмирање на ПМФ-у, те Нумеричку анализу- зимски семестар 2013/14 (Машински факултет- мастер студије).

Публикације:

Библиографија

 

Радови у домаћим часописима:

1.М. Ђукановић, Д. Радић: Примјена усмјерених хиперграфова на представљање функционалних зависности у релационим моделима, 61-69, Мат- Кол XXII (1)(2016)

2.С. Брдар, М. Ђукановић, И. Лаловић: Комбинаторне игре са завршницом типа (побједа, пораз) на коначним ор-графовима, 179-203, Мат – Кол XXI(3) (2015)

3.M. Ђукановић: Рјешавање локацијског проблема ограничених капацитета помоћу алгоритма промјењивих околина и алгортма роја честица, 117-129, Мат – Кол XXI (2) (2015)

 

Учешћа на конференцијама:

1. IV математичка конференција Републике Српске, Требиње, 2015.

„Нумеричка конструкција генералисаних анти – Гаус квадратура“ (усмено излагање);

2. V математичка конференција Републике Српске , Пале, 2016.

„Варијационе анти –Гаус квадратуре“.

T.Zec -

  Неке геометријске интерпретације јединчне кугле

Књиге:

1. Б. Петковић, М. Ђукановић, М. Грбић, Т.: Природно-математички факултет, Бања Лука, 2016.

Датум измјене: 13.06.2016.

Радови на систему eKonferencije.com


Научно-истраживачки резултати

Радови
1. Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima, 179-203

mr Slavko Brdar, Germany
mr Ilija Lalovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rješavanje lokacijskog problema ogranicenih kapaciteta primjenom algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja cestica

mr Marko Đukanović, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. work paper1

mr marko Dragan, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
mr Marko Đukanović, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Marko Dragan Đukanović

Претражи ауторе