Naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“

Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству

Кратки назив: МСРС

Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује научни скуп „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“.

Скуп ће се одржати на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци у петак, 18. септембра 2015. године, од 9 до 17 сати.

Овај научни скуп завршни је дио пројекта „Медијска слика Републике Српске“ који се изводио у периоду од априла 2014. до септембра 2015. године. Тематски оквир овог пројекта је демократска улога медија у Републици Српској, односно медији у служби грађана у свјетлу одговорног новинарства.

Своје истраживачке радове на научном скупу представиће Младен Бубоњић, Николина Душанић, Дарија Филиповић Остојић, Биљана Ковачевић, Анђела Купрешанин Вукелић, Драгана Рашевић, Бојана Миодраговић, Александар Попадић, Немања Умићевић и Александар Богданић.

На скупу ће бити презентован и научни зборник „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“ и закључен пројекат у оквиру кога су вршене анализе и истраживања о одговорном новинарству у Републици Српској.

Тема научног скупа

Тема скупа је одговорност и професионалност медијa у Републици Српској и подразумијева различита истраживања медијског дискурса утемељена на најширим одредницама „одговорног“ и „неодговорног“ новинарства. Унутар тих одредница, истраживачке подтеме су: политички односи с јавношћу, пропаганда, вјесновриједност и објективност новинарског дискурса, плурализам медијских садржаја, медијска регулатива, те улога нових медија и друштвених мрежа у друштвеном комуницирању.

Учешће на скупу

Учесници на овом скупу су истраживачи-излагачи, слушаоци и дискутанти (чланови академске заједнице, новинари, медијски аналитичари). За учешће на скупу нема котизације, али је потребно да се пријавите за учешће слањем поруке на naucniskup@medijskaslika.org. Пријаве се могу послати до петка, 4. септембра 2015. године.

О пројекту Медијска слика Републике Српске

Сам пројекат „Медијска слика Републике Српске“ се састојао из три дијела која су чинила једну тематску цјелину: стручно-аналитичког, примијењено-истраживачког и научно-истраживачког. Стручно-аналитички сегмент подразумијевао је анализе новинарских садржаја у дневним листовима и водећим емисијама у нашим електронским медијима на основу критерија одговорног новинарства. Све ове анализе су објављене на веб-сајту пројекта medijskaslika.org. Примијењења истраживања вршена су на тему читаности, гледаности и слушаности штампаних и електронских медија и програма, као и ставова грађана о медијским и другим друштвеним и културним питањима, а поједини њихови резултати кориштени су у научно-истраживачке сврхе, будући да су сва испитивања јавног мњења вршена у складу са највишим научно-истраживачким критеријима и принципима. Најважнији резултати истраживања објављени су на сајту medijskaslika.org. Научно-истраживачки сегмент подразумијева научна истраживања и студије – квалитативна и квантитативна – о медијима и јавном комуницирању у РС на теме попут вјесновриједности, одговорног новинарства, уређивачких политика, медијске етике, улоге медија у савременом друштву Републике Српске и сл. Управо ова истраживања биће представљена на научном скупу „Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству“ и публикована у зборнику који ће, такође, бити промовисан на скупу. Истраживачки радови, односно зборник, биће објављени у електронском облику на сајту medijskaslika.org.

Позивамо чланове академске заједнице који се баве јавним комуницирањем и медијима, као и новинаре и друге медијске стручњаке и аналитичаре да узму учешћа на овом научном скупу.

Проф. др Александар Богданић
Руководилац пројекта

Тип Конференција
Карактер скупа Национални са међународним учешћем
Научна област Друштвене науке
Језици Serbian,
Подразумјевани језик Serbian

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 15.08.2015.
Рок за пријаву учешћа 04.08.2015.
Почетак конференције 18.09.2015.
Завршетак конференције 18.09.2015.

Контакти

Контакт особа -
Контакт телефон -
Aдреса e-поште -
Контакт сајт -
Презентација конференције medijskaslikars.ekonferencije.com


Add to Calendar 18/09/2015 18/09/2015 МСРС confOrganiser.com 01/01/2015