Технички факултет

Ђуре Ђаковића бб
Zrenjanin, Serbia

+ 381 23 550 515
dekanat@tfzr.uns.ac.rs
www.tfzr.uns.ac.rs
: Академска институција
: Мјесто одржавања

Фотографије
Видео

 

Кратак историјат

У оквиру Универзитета у Новом Саду, године 1974. у Зрењанину је основан Педагошко-Технички факултет као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет "Михајло Пупин". Поред наставе, врши и следеће делатности: научно-истраживацки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства и унапређења привреде и друштва.

Мапа

Гео координате: 45.3795864 , 20.379817


Мјесто одржавања

ID Назив Почетак конференције
389 Information Technology and Development of Education 2016 10.06.2016.


Претрага