Фонд здравственог осигурања Републике Српске


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 249 100
+387 (0)51 216 595
fzors@zdravstvo-srpske.org
http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=84

Истраживачи

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је јавна институција која је овлашћења за спровођење здравственог осигурања осигураних лица на начелима солидарности, узајамности и једнакости. Приоритети Фонда здравственог осигурања Републике Српске су рационално трошење средстава од доприноса, брига да осигураници могу да користе сва права у пуној мјери, допринос побољшању квалитета здравствене заштите, као и здравственог стања становништва. Визија Обавезно здравствено осигурање почива на темељним вриједностима солидарности, узајамности и доступности. Обавезно здравствено осигурање се финансира из стабилних финансијских извора, а проводи га Фонд здравственог осигурања који је организован по највишим стандардима. Осигураници су задовољни доступношћу квалитетне здравствене заштите, једнакошћу у правима и једноставношћу остваривања права.

Мапа

Гео координате: 44.7721 - 17.18386


Претражи огранизаторе