BLC Banja Luka Colege


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 433-010
+387 (0)51 433 815
blc@teol.net
http://www.blc.edu.ba/

Визија БЛЦ-а, у домену обезбјеђивања квалитета, је модерна, респектибилна високошколска установа и лидер у области пословне економије, јавне управе, менаџмента, медија и комуникација, уз активан партнерски однос између наставника и студената, оптималну комбинацију савремених облика наставе уз помоћ информацијске и комуникацијске технологије, прилагођен карактеристикама и потребама сваког студента.

Исходи образовног процеса усклађени су са потребама друштва.

Образовни процес повезан је са научно-истраживачким радом и привредом кроз активно укључивање у научне и технолошке  пројекте и активну сарадњу са  другим образовним установама, институтима и стручњацима из праксе, уз укључење у Европски истраживачки простор.

Доприноси се мобилности наставника, сарадника и студената. Подстиче се изражавање талената, вјештина и предузетничке енергије студената и наставника, а стечена знања и вјештине представљају основу за цјеложивотно образовање и самостално учење.

Осигура се брза и ефикасна „проточност“ нових идеја.

Циљано опремљени властити кабинети у складу са дефинисаном властитом научном препознатљивошћу.

Развијена јака алумни организације која омогућава одржавање трајне везе наших завршених студената са БЛЦ-ом.

 

Конференцијe

Мапа

Гео координате: 44.7617157 - 17.188637200000016


Претражи огранизаторе