Економски факултет Универзитета у Бањој Луци


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 430050
+387 51 430053
zora.andric@ef.unibl.org
http://efbl.org/

Истраживачи
Фотографије организатора
Видео сницми организатора

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је високошколска институција чија је основна дјелатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Економски факултет у Бањој Луци основан је рјешењем Скупштине општине Бања Лука бр. 01-012/75 од 06.02.1975. године. Факултет се развио из Одјељења Економског факултета у Сарајеву, које је почело са радом 01.11.1974. године. Данас, након усвајања Закона о високом образовању Републике Српске, Факултет посједује све неопходне дозволе за рад и у потпуности испуњавања све неопходне услове прописане Законом (Рјешење о утврђивању услова за почетак рада високошколске установе, број Рјешења 07.1 - 4462/07, од 02.07.2007, Рјешење о упису у судски регистар, број Рјешења 1-587-00, од 13.09.2007. и Дозволу за рад, број Дозволе 07.23/602-3900/09, од 22.06.2009. године).

Конференцијe

Родитељска организација: Универзитет у Бањој Луци

Мапа

Гео координате: 44.765003 - 17.198981


Претражи огранизаторе