Машински факултет Универзитета у Бањој Луци


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 433000
+ 387 51 465085
masinstvobl@unibl.rs
http://mf-bl.com

Академска институција
Истраживачи
Фотографије организатора
Видео сницми организатора

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, традиционално, сваке друге године организује међународну конференцију о достигнућима електротехнике, машинства и информатике, ДЕМИ. Конференција ДЕМИ 2011 је јубиларна, десета по реду што указује на чињеницу да ова конференција има значајно мјесто и улогу у окупљању научних и стручних радника из области електротехнике, машинства и информатике.

Циљ Конференције је да укаже на стање истраживања у области машинства и информационо-комуникационих технологија у окружењу и прикаже реалну слику стања индустрије у условима свјетске економске кризе. Од ове конференције очекујемо да ће саопштени резултати истраживања научних и истраживачких институција, као и резултати истраживања из индустрије, дати значајан допринос интеграцији нових технологија у производне процесе и подстаћи конкурентност домаће индустрије.

Позивамо све научне раднике и истраживаче, као и стручњаке из привреде, да на Конференцији ДЕМИ 2011 размијене искуства, презентују најновије резултате својих истраживања, предложе нове облике сарадње научно-истраживачких институција и привреде и одговоре на изазове савремених услова пословања.

Конференцијe

Родитељска организација: Универзитет у Бањој Луци

Мапа

Гео координате: 44.76466 - 17.198174


Претражи огранизаторе