ПРЕДНОСТИ БИОПОЛИМЕРНИХ МАТЕРИЈАЛА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЈЕНЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. Danijela Rajić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragan Tošković, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vesna Gojković, University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dario Balaban, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Амбалажа представља заштитни омотач којим се обавија неки производ, како би се смањила могућност оштећења током транспорта и продужио рок трајања. Осим позитивног утицаја на одрживост упакованих прехрамбених производа, употријебљена и одбачена амбалажа, може представљати значајан еколошки проблем. У науци последњих година постоји тренд развоја биоразградиве амбалаже која може да задовољи све потребе производа за очување његовог квалитета а да при том смањује загађивање животне средине. Полимерна амбалажа је довела до значајног помака у индустрији али са собом је донијела и неке негативне посљедице па се зато примјена биополимера сматра једном од најбољих могућности смањења негативног утицаја амбалажног отпада на животну средину. Синтетички полимери дужег животног вијека, усмјерили су пажњу науке према развоју биоразградивих полимера а самим тим и биополимера који се производе од природних материјала и тако се и понашају када доспију у природу као отпад. У овом раду приказане су предности и неке могућности примјене биополимерних материјала.


Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 05.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (70.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове