Анализа примјене софтвера у соларној енергетици

1. Darko Divnić, Академија наука и умјетности Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Академија наука и умјетности Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tomislav Pavlović, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
4. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia
5. Ljubiša Preradović, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Велики процват примјене соларне енергетике праћен је појавом великог броја симулационих софтвера и алата који инжењерима, планерима, менаџерима и другим корисницима олакшавају креирање и оптимизацију рада соларних система. Ови софтвери могу да се користе у циљу побољшања, оптимизације или развоја нових елемената и концепата ФН система што помаже бржи развој и повећање обима и броја експеримената тако да се ови програми могу ставити у истраживачке сврхе, образовање и науку. На овај начин су софтверске технологије постале темељна подршка соларним системима, гдје су креиране различите категорије софтвера од десктоп корисничких апликација на различитим рачунарским платформама, увијек доступних географских информационих система (GIS) постављених на брзе wеб сервере и технологије у облаку (engl. cloud), па до апликација за пројектовање соларних система уз помоћ мобилних уређаја и таблета. Неки од њих су RETScreen, PV F-Chart, SolarDesignTool, INSEL, TRNSYS, NREL Solar Advisor Model, ESP-r, PVSYST, SolarPro, PV DesignPro-G, PV*SOL Expert, HOMER, Polysun, APOS photovoltaic StatLab, PV Designer, SolarNexus ,Valentin Software, PV Cost Simulation Tool, PV Potential Estimation Utility, SolmetricIPV, Solmetric Suneye, Blue Oak Energy and Solar Pro Magazines Solar Select, Seneca Software; Solar, Inc, Sombrero, Horizon, Panorama master, METEONORM, GOSOL, Shadows, Shadow Analyser, SPYCE, ECOTECT, Tetti FV, Kerychip, PV Professional, Pvcad, Meteocontrol итд.
Ово је додатно подржано великим бројем датасетова података, не само климатских, него и других потребних за симулирање или креирање соларних система. Како сви ови подаци имају заједничке временски условљене одреднице, зависно од учесталости мјерења, количина података сваким даном све више расте, те је ове податке потребно правилно складиштити. Због даљних манипулација овим подацима и свега раније наведеног неопходно је обезбиједити да они буду складиштени на системе за управљање базама података. Неке од најпознатијих су NASA–Surface meteorology and solar energy database, RETScreen solar database, PVGIS solar database, HelioClim-1, Metenorm, European Solar Radiation Atlas, SoDa Service, Solar и Wиnd Energy Resource Assessment (SWERA), итд. Задатак рада је анализирати примјену доступних софтвера за пројектовање, симулацију и анализу података соларних система укључујући и анализу предикције приноса на основу климатских услова.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 16.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове