FITOREMEDIJACIJA: ZELENA TEHNOLOGIJA ZA TRETMAN ZAGAĐENIH LOKALITETA TEŠKIM METALIMA U AKVATIČNIM EKOSISTEMIMA

1. Предраг Илић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Vodene makrofite su izuzetni akumulatori teških metala i veoma su važni u fitoremedijaciji od zagađivača. Cilj istraživanja bio je da se pokaže stanje hemijske kontaminacije ovih lokaliteta prema sadržaju teških metala u vodenim makrofita kanal DTD kompleksa na lokalitetima pod velikim uticajem čovjeka i procijeni mogućnost korišćenja akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala u vodenim ekosistemima. Analiziran je sadržaj teških metala (Pb, Cd, Cu, Fe, Co i Ni) u tkivu biljaka Potamogeton crispus L. Potamogeton perfoliatus L. i Potamogeton pectinatus L. na pet lokaliteta na području DTD kanal. Kao najbolji bioakumulator ispitivanih teških metala pokazala se vrstaPotamogeton crispus L. što ukazuje na to da se navedena vrsta može iskoristiti za uklanjanje ovih polutanata, iz vodene sredine, tj. fitoremedijaciju. U odnosu na lokalitet, najveće koncentracije teških metala su zabilježene kod Potamogeton crispus sa lokaliteta Vlajkovac, slijedi Dobričevo pa Jermenovci. Rezultati pokazuju da pomenuta vrsta može biti korišćena za uklanjanje teških metala iz vode, što znači da ima sposobnost fitoremedijacije zagađivača.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А: Наука материје, кондензоване материје

Датум: 31.05.2013.

Бр. отварања: 248

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Датотека уз рад  (112.50 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове