GLOBALNI TREND U EKOTEHNOLOGIJI-KOMPOSTIRANJE ORGANSKE FRAKCIJE KOMUNALNOG OTPADA

1. Предраг Илић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Posljednjih decenija se kao pravac u ekotehnologiji počelo razvijati kompostiranje organske frakcije komunalnog otpada kao higijenska obrada otpada, u cilju minimizacije otpada na deponijama, a ujedno i iskorišćavanja komposta kao korisne sirovine sa ekološkog i ekonomskog aspekta. Primjena ekotehnologija, kao što je kompostiranje je potreba, kako na lokalnom, tako i globalnom nivou, u cilju smanjenja količina otpada koji se odlaže na deponiju, a što znači i smanjenje nastajanja gasova staklene bašte, koji dovode po globalnog zagrijavanja. U radu su prikazane mogućnosti kompostiranja komunalnog otpada i analiza mogućnosti izgradnje postrojenja za kompostiranje u Banjoj Luci. Pored ostalog, dat je prijedlog postrojenja za kompostiranje, na primjeru grada Banja Luka.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А: Наука материје, кондензоване материје

Датум: 31.05.2013.

Бр. отварања: 219

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Датотека уз рад  (437.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове