Водоник имплантиран у металe – особине и примјена

1. Dijana Đeorđić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Svetlana Pelemiš, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Проучавање ефеката скрининга електрона је значајно за разумијевање нуклеарних реакција укључених у нуклеосинтезу у Универзуму. Експериментални фокус је на бомбардовању водоника уграђеног у различите материјале са различитим сноповима. Понашање електрона разликује се у различитим материјалима домаћина, што је врло изненађујуће. Боље разумијевање металних мета занимљивих за ово истраживање је могућност коришћења различитих спектроскопских метода. Поред тога, водоник заслужује већу пажњу због његове будуће улоге у енергетском систему.

Кључне речи: водоник; имплантирани материјали; нуклеарна астрофизика; нуклеарне реакције; енергетски систем

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 08.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове