КОМПАРАЦИЈА ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИСПОРУКЕ ДОЗЕ ПОМОЋУ ПОРТАЛНЕ ДОЗИМЕТРИЈЕ И АРКЧЕКА ЗА ВОЛУМЕТРИЈСКИ МОДУЛИСАНУ РАДИОТЕРАПИЈУ

1. Дражан Јарош, Центар за радиотерапију, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Горан Коларевић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Академија наука и умјетности Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Milovan Savanović, Медицински факултет, Универзитет Париз-Саклеј, 94276 Кремлин, Француска, France
5. Nikola Bosnić, International Medical Centers Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Циљ ове студије је да се упореде верификација испоруке радиотерапијског плана помоћу порталне дозиметрије (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија) и аркчек детектора (Сан Нуклеар, Флорида). У Еклипс систему за планирање (ТПС) (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија) направљенo je 20 волуметријски модулисаних арк планова. Прије терапије потребно је верификовати испоруку дозе на линеарном акцелератору ТруеБеам (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија), да би смо се увјерили да израчуната доза у ТПС-у одговара испорученој на линеарном акцелератору. За мјерења смо користили двије врсте детектора: портална дозиметрија (аморфни силицијум) и Аркчек (1386 диода).

Слика 1. Резултати испоруке дозе: Портална дозиметрија i АркЧек


Ова студија показује да се испоручена доза на два различита детектора разликује мање од 2% од израчунате дозе на ТПС-у. Разлика у испорученој и израчунатој дози је у складу са међународним препорукама.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 06.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (94.00 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове