Компјутерска симулација развоја кардиоваскулар¬них болести

1. System Administrator, ConfOrganiser.com, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Компјутерска симулација развоја кардиоваскулар¬них болести

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 12.10.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове