ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА РАДОНА У УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Истраживање радона у Републици Српској се врши од 2011 године. У 2018 години истраживање је извршена у 82 зграде (углавном школа и вртића) које су смјештене у 15 општина Републике Српске. Годишње концентрације радона мјерене су у укупно 185 просторија. Да би се минимизирале несигурности због сезонских варијација, вријеме мјерења износило је једну годину.
Прелиминарни резултати овог истраживања показују да је измјерена минималан вриједност концентрације радона 84 Bq/m3 а максимална 4 244 Bq/m3 што је уједно и највећа измјерена вриједност на мјереним локацијама. Важно је истаћи да је у 6 просторија вриједност била већа од 1 000 Bq/m3 а у 23 објекта преко 300 Bq/m3.У 25% зграда, за којима је надгледано више од једног спрата, просјечна концентрација радона била већа на првом спрату него у приземљу. Као што се очекивало, варијабилност између соба на истим спратовима већа је у приземљу (средња ЦВ = 22%) него на првом спрату (средња ЦВ = 14%). Чак и ако је већина соба већа од 300 Bq/m3 (максимални референтни ниво утврђен Директивом 2013/59 / Еуратом) била смјештена у приземљу (30 од 32), у једној је згради прекорачење утврђено само на првом спрату.Наведена истраживања ће осим здравствених аспеката допринијети и изради радонске мапе Републике Српске.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 15.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове