САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ КОНТРОЛЕ БИОФИЛМА

1. Jovana Lovric, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Јана Илић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Arlov, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Сажетак: Биофилм je дефинисан кao адхерентна бактеријска популација укалупљена у матрикс. Тежње савремене стоматологије су све више усмјерене на хемијску контролу плака, што подразумијева примјену антибиотика, катјонских, анјонских и нејониyованих агенаса, те све чешће комбинације флуорида са етеричним уљима и есенцијалним киселинама. Пробиотици такође придоносе микробној равнотежи и имају важну улогу у очувању имунолошке одбране домаћина. Ксилитол редукује акумулацију плака на површини зуба те инхибише раст бaктерија у устима. Последња истраживања у области реминерализације зуба укључују казеин фосфопептид-аморфни калцијум фосфат (CPP-ACP). Циљ ове студије је да увидом у најновију литературу из превентивне стоматологије сагледа савремене методе у контроли биофилма.
Кључне ријечи: хемијска контрола биофилма, пробиотици, ксилитол, казеин фосфопептид-аморфни калцијум фосфат.

Кључне речи: Кључне ријечи: хемијска контрола биофилма; пробиотици; ксилитол; казеин фосфопептид-аморфни калцијум фосфат

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 31.07.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  


Остали радови са конференције


Претражи радове