Радови

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

IDНазив
5178РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕТВЕРОКРАКЕ РАСКРСНИЦЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Никола Торбица, Владан Ђурић, Vladimir Rokvić, marinko gnjatović
5177UPRAVLJANJE ODRONIMA/KLIZANJIMA KOSINA USJEKA SAOBRAĆAJNICA
Mato Uljarević
5176КОНЦЕПТ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - СТУДИЈА ПРИМЕРА СТРАТЕГИЈА ГРАДА ВАЉЕВО
Борис Антић, Zoran Jevđenić, Нина Васиљевић
5174ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПСАНИХ МЈЕСТА НА ДИОНИЦАМА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА (М4 09, М4 10, М4 11, М4 12, М4 15)
Никола Торбица, Миленко Џевер
5173ФАКТОРИ РИЗИКА ВОЖЊЕ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
Emir Smailović, Крсто Липовац, Далибор Пешић, Борис Антић
5168ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ БЕЗБЈЕДНОГ БИЦИКЛИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Никола Торбица, Željka Zgonjanin, Ljubo Glamočić
5167ПРОФИЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СКЛАДУ СА ПОДАЦИМА ПРИКУПЉЕНИМ ЗА ГЛОБАЛНИ ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА СВЈЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2009, 2013 И 2015
Милан Илић, Alen Šeranić
5166Ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima primjenom topsis metode, primjer Bosne i Hercegovine
Славко Давидовић, Mirsad Kulović, Emina Hadžić, Elvedin Sikira
5161OSOBINE LIČNOSTI VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA
Svetlana Čičević, Marjana Čubranić-Dobrodolac, Aleksandar Trifunović
5160MODEL ZA PROCENU SKLONOSTI KA SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA BAZIRAN NA KORIŠĆENJU INSTRUMENATA ZA PROCENU KARAKTERISTIKA LIČNOSTI I PONAŠANJA VOZAČA I PRIMENI FAZI LOGIKE
Marjana Čubranić-Dobrodolac, Svetlana Čičević
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. >>