Радови за конференцију: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Радови

Укупно: 92    APA формат исписа радова IEE формат исписа радова Табеларни испис радова

1. В. Мирјанић, M. Srećković, Ђ. Мирјанић, A. Bugarinović (2020). Chosen applications and approaches to modelling laser use in dentistry . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5889 )
2. E. Bjelic, M. Suljkanovic, J. Suljagic (2020). EFFECTS OF SURFACTANT STRUCTURE ON CONDUCTIVITY OF Pb(II) COMPLEX WITH 18-CROWN-6 ETHER . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5888 )
3. L. Petrov, А. Драгичевић, L. Matija (2020). Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5887 )
4. H. Stefanovic, N. Davidović, В. Васиљевић, S. Obradovic (2020). ПРИМЕНА ДЕТЕКТОВАЊА ПОЛАРИЗАЦИЈЕ ФОТОНА У ПРОТОКОЛИМА КВАНТНЕ КРИПТОГРАФИЈЕ СИМУЛИРАНА У CRYPTOOL СОФТВЕРСКОМ АЛАТУ. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5886 )
5. V. Đukić, B. Đukić (2020). ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5884 )
6. N. Babic, d. zabic, z. jerkic, s. cetic, d. gajic, D. Jelić (2020). Empowering students in science: Phytosynthesis, characterization and biomedical application of metallic (Ag, Si, Cu) and oxide (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanoparticles: microbiology, biokinetics and toxicology aspect. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5883 )
7. A. Šmitran, d. gajic, l. bozic, D. Jelić (2020). Excellent antimicrobial activity of novel nanocomposites (pyrophyllite clay based) modified with silver. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5882 )
8. Z. Ivić (2020). Dispersive effects in self-induced transparency soliton propagation. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5881 )
9. Т. Тадић, З. Сандић, Љ. Суручић, Б. Марковић, А. Настасовић (2020). ЈЕДНОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК СИНТЕЗЕ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВОГ МАГНЕТИЧНОГ ПОЛИАКРИЛНОГ НАНОКОМПОЗИТА СА АНИЛИНОМ. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5880 )
10. P. Hovorov, A. Kindinova, I. Ivankova (2020). LED TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER PURIFICATION. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5879 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Претражи радове