Програмски одбор

  1. Проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет, Београд,
  2. Проф. др Милан Вујанић, ТСГ Србија д.о.о.
  3. Проф. др Владан Тубић, Саобраћајни факултет, Београд
  4. Проф. др Томаж Толаци, Грађевински факултет, Словенија
  5. Проф. др Перица Гојковић, Саобраћајни факултет, Добој
  6. Проф. др Снежана Петковић, Машински факултет, Бања Лука
  7. Проф. др Драгољуб Шотра, Агенција "Експерт", Београд
  8. Доц др Зоран Ћургуз, Саобраћајни факултет, Добој
  9. Доц др Бојан Марић, Саобраћајни факултет, Добој
  10. Доц др Марко Ренчељ, Грађевински факултет, Словенија

Датум: 12.05.2017.