Radovi

Ključne reči: hidoliza

Ukupno: 1

IDNazivKonferencija
5951FAKTORSKA ANALIZA UTICAJA IMOBILIZACIJE ENZIMA NA HIDROLIZU SKROBA ZA DOBIJANjE BIOETANOLA
Aleksandar Savić, Saša Papuga, Maja Stojković
Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove